Mikljič-Hribar Company d.o.o.

Nepremičnine
Poslovno svetovanje in posredništvo

Storitve in ugodnosti

  • velika ponudba nepremičnin v Sloveniji in v tujini
  • brezplačne oglede nepremičnin
  • brezplačno oglaševanje na naši internet strani in vseh aktualnih časopisih
  • za vas se s potencialnim prodajalcem dogovorimo za možen ogled nepremičnine in poskrbimo za usklajenost cenovnih dogovorov kupca in prodajalca
  • poskrbimo za pravno podporo za popolni prenos lastništva (ara, prodajna pogodba, vpis v Zemljiško knjigo) in izdelava poročila cenilca, ter ureditev notarskih storitev
  • izdelava vseh vrst pogodb z odvetnikom
  • brezplačno svetovanje pri prometu z nepremičninami
  • brezplačne informacije po elektronski pošti info@mhribar-co.si

Cenik dodatnih storitev poslovanja na pisno naročilo (velja tudi naročilo po elektronski pošti) naročitelja po veljavnem ceniku družbe Mikljič-Hribar Company d.o.o. (22% DDV ni vključen v ceno):

 

 

- pri enkratnem naročilu pri univ. dipl. pravniku za eno izmed sestav predpogodbe, kupoprodajne pogodbe, pogodbe o služnosti, razdružitvene pogodbe, darilne pogodbe, najemne pogodbe, menjalne pogodbe v prometu z nepremičninami se za pogodbo obračuna 500 EUR
- pridobitev manjkajočih listin, pridobitev potrebnih dokumentacij pogajanja pri nakupu ali prodaji nepremičnine ter raznovrstna dogovarjanja se obračunajo po časovni porabi nepremičninskega agenta in sicer 100 EUR/h
- cena naročila osnutka prodajne predpogodbe ali prodajne pogodbe znaša 200 EUR
hramba denarnih sredstev na fiduciarni račun (skrbniški račun) 24 EUR/mesec
hramba originalnih listin 24 EUR/mesec

Predmetni cenik velja od 06.10.2016 dalje do morebitne spremembe, objavljen pa je na vidnem mestu PE družbe Mikljič-Hribar Company d.o.o., Tržaška cesta 134, Ljubljana.

Ljubljana, dne 06.10.2016

Mikljič-Hribar Company d.o.o.
direktorica Mikljič-Hribar Nataša